FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania

E-tilimiz jest internetową platformą do nauki języka karaimskiego. Pozwala na podjęcie w sposób indywidualny nauki po przez specjalnie do tego przygotowanych multimedialne lekcje. Kurs jest skierowany zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci oraz zawiera liczne materiały pomocnicze takie jak słowniki, rozmówki oraz nagrania audio i wideo. 

Interaktywny kurs języka karaimskiego ma za zadanie przygotować studenta zarówno do czytania teksów karaimskich jak i pisania zgodnie z zapasami gramatyki i ortografii. Kurs ma charakter naukowy, nawiązuje w swojej treści do historii oraz kultury społeczności Karaimskiej. 

Tilimiz znaczy "nasz język".

Aby rozpocząć naukę na portalu, niezbędne jest założenie konta przez studenta. W tym celu należy kliknąć na okno „zaloguj” w prawym górnym roku ekranu, a następnie przejść do „utwórz nowe konto”. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz adresu e-mail system na podany e-mail wyśle wiadomość z informacją o założeniu konta. Aby aktywizować konto należy kliknąć na link zawarty w przesłanej wiadomości. 

Po przejściu do ustawień konta należy nadać hasło i zatwierdzić  zmiany na dole strony. Student ma możliwość także dodania zdjęcia oraz ustawiania innych paramentów konta. 

Po poprawnym zalogowaniu należy przejść do katalogu kursów oraz wybrać interesującą nas pozycję. Dodanie się do kursu spowoduje pojawianie się go w zakładce „moje kursy”. 

Kurs E-tilimiz przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Dla osób dorosłych przygotowany został zaawansowany zestaw materiałów do nauki, dla dzieci natomiast rozmaite gry pamięciowe,  rozmówki czy animacje. 

Do kursu przystąpić może osoba zarówno początkująca, nie mająca wcześniej kontaktu z językami turkijskimi jak i osoba posiadająca wiedzę w tej dziedzinie. Szeroki zakres materiałów zawarty w lekcjach z pewnością rozszerzy wiedzę osób zaznajomionych z tematem jak i pomoże poznać podstawy języka osobom początkującym. 

Zawarte w kursach materiały edukacyjne zawierają także wiele wątków kulturowych oraz historycznych. Dzięki temu prócz samej nauki, student poznaje bogatą kulturę i tradycje Karaimów. Kursy dostępne na platformie E-tilimiz stanowią zatem zarówno bazę do nauki języka jak i stają się furtką do poznania społeczności karaimskiej.

Kurs dla dorosłych składa się z 25 lekcji oraz gamy ćwiczeń przyporządkowanych do każdej lekcji. Po zapoznaniu się i zakończeniu lekcji teoretycznej, student przechodzi do ciągu ćwiczeń interaktywnych weryfikujących nabytą wiedzę. Po wykonaniu każdego ćwiczenia student otrzymuje punktację uzależnioną od ilości poprawnych odpowiedzi. Każda zakończona lekcja wraz z ćwiczeniami stanowi cześć ciągu całego kursu. Uczeń może obserwować swój postęp w nauce dzięki informacji wyrażonej w procentach, wyświetlanej przy każdej lekcji w katalogu kursu. 

Jest również możliwość zapoznania się z postępem nauki w skali całego kursu. Prezentowana jest on w procentach i dotyczy zarówno ilości przestudiowanych lekcji jak i średniej zdawalności ćwiczeń. Po zakończonemu każdej lekcji wraz z ćwiczeniami następuje automatyczne przejście do następnego zadania. 

Kurs umożliwia przechodzenie, pomijanie oraz wracanie do ćwiczeń bez konieczności przerwania ciągłości nauki. Ćwiczenia ponadto można wielokrotnie powtarzać aż do osiągnięcia satysfakcjonującej punktacji. 

Kurs E-tilimiz jest narzędziem do samodzielnego uczenia się. Wszelkie zadania oraz ćwiczenia odbywają się bez udziału osób fizycznych. Nie ma możliwości skonsultowania się nauczycielem w celu weryfikacji swoich osiągnieć. Nie mniej jednak istnieje możliwość skontaktowania się z osobą zajmującą się naukowo językiem karaimskim oraz osobami związanymi ze społecznością Karaimską. Jeśli zainteresuje Cię bliższe poznanie kultury, religii czy tradycji Karaimskiej to zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail. Informacje kontaktowe są zamieszczone na stronie karaimi.org. 

Wymogi techniczne komputera dla prawidłowego korzystania z zasobów platformy to:

  • aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome
  • rekomendowana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli
  • gniazdo słuchawkowe lub głośniki

Tak. Po ukończeniu szkolenia lub kursu z wynikiem pozytywnym, otrzymasz zaświadczenie drogą elektroniczną.